Website voorbehouden voor professionals in tuinschermen en tuinaanleg

JURIDISCHE MEDEDELING

CREDITS

Uitgever

Gardenode SPRL

Rue de Valemprez 20B

7711 - Dottignies

België

Tel.: +32 56 84 79 44

contact@gardenode.com

Siret: 88454814000018

De hoofdredacteur van deze website is David Deslypper

De redactieverantwoordelijke is David Deslypper

Eigendom en auteursrechten

© Auteursrechten 2017: alle rechten voorbehouden aan GARDENODE

De website www.gardenode.com is een door de huidige wetgeving beschermd intellectueel werk. Alle elementen die deel uitmaken van de website zoals de naam, het logo, tekeningen, foto’s, animaties, downloadbare documenten en alle andere documenten zijn exclusief eigendom van GARDENODE. Daarom is de weergave, reproductie, wijziging, het commerciële gebruik en iedere transfer naar een andere website en/of eender welke drager verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. Op schending van het auteursrecht en op de namaak van tekeningen en/of modellen en/of het merk staat een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van € 152.450. Enkel het gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Geldigheid van de informatie

Alle gegevens op deze website dienen louter ter informatie. Bijgevolg kunnen deze gegevens niet beschouwd worden als een contractueel aanbod. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Informatica en vrijheid

De persoonsgegevens verzameld via elektronische berichten of formulieren zijn uitsluitend bestemd voor GARDENODE; ze kunnen bewaard en later gebruikt worden voor het voorstellen van diensten of commerciële aanbiedingen. Ze maken enkel het voorwerp uit van externe communicatie noodzakelijk voor het beheer of omwille van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen aanleiding geven tot de uitoefening van het recht op toegang en rechtzetting onder de voorwaarden bepaald bij wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, via tussenkomst van de diensten die de gevraagde gegevens verzameld hebben.

Dit recht op toegang kan worden uitgeoefend bij de verantwoordelijke van de dienst:

- via mail naar contact@gardenode.com

Beperking van aansprakelijkheid

Het is aan de gebruiker van deze website om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om zijn persoonsgegevens en/of computerprogramma’s te beschermen tegen mogelijke virussen die op het internet circuleren. In het algemeen kan GARDENODE niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens een bezoek aan deze website.

Wij kunnen de vertrouwelijkheid niet garanderen voor berichten die naar ons verzonden worden via een open telecommunicatienetwerk.

Toepasselijk recht

Van alle bezoekers van de website www.gardenode.com wordt verondersteld dat zij de toepassing van het Belgische recht aanvaarden.

GARDENODE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en producten en diensten aangeboden op de websites die via hyperlinks of andere soorten links verwijzen naar de website www.gardenode.com.

Ontwerp en productie:

Deze website werd aangemaakt door La Balise Bleu door middel van de open-source oplossing PrestaShop™.